juni 27, 2013

Vinnarna och hedersomnämnandena i Nödvändighetens arkitektur utsedda
Under Smålands trädagar vid middagen den 26 juni presenterade juryn sina val.Juryutlåtande

Virserums konsthall har bjudit in bidrag till en Triennal för Nödvändighetens arkitektur 2013. 225 bidrag från 35 länder har skickats in. En jury bestående av Claes Caldenby, Mohamed El-Sioufi, Sadie Morgan och Katarina Pelin har valt fyra vinnare. Vinnarna i motsvarande tävling 2010, Tyin architects, var också inbjudna att delta i juryn. De kunde inte delta i jurymötet men har lämnat sitt urval separat till juryn.

På grund av bredden i förslag och deras många gånger höga kvalitet har juryn beslutat att dela ut fyra likvärdiga priser, som representerar olika förutsättningar och kategorier. Vinnarna i 2013 års Triennal för Nödvändighetens arkitektur är:

Liyuan bibliotek av Li Xiaodong, Tsinghua universitet, Kina. För dess vackra användning av ett traditionellt, lokalt material tillsammans med moderna återanvändbara material och för dess tolkning av platsens meditativa karaktär. Det lilla biblioteket i utkanten av en by nära Beijing använder vattnet intill för enkel kylning och allmänheten bjuds in att bidra till att bygga upp boksamlingen.

Watermark/One Angel Lane av Fletcher Priest architects, Storbritannien. För dess känsliga utveckling av en tomt vid Themsen i centrala London, där man utvidgat det offentliga stadsrummet samtidigt som man byggt ett huvudkontor för Nomura. Byggnaden återanvänder delar av den befintliga byggnaden och har klassats som koldioxidneutral. Den har också en köksträdgård, inklusive bikupor, och bidrar därmed med stadsodling i stadens centrala delar. Ett starkt miljöuttryck!

En lokalt producerad skola i Pakistan av Roswag Architekten, Tyskland. För dess skickliga användning och utveckling av lokala material, klimattrög lera och snabbväxande bambu, samt framsynt träning av byggnadshantverkare och tillskapande av jobb. Denna tillbyggnad till en skola för flickor har behagligt klimat både sommar och vinter och en resilient strategi för att hantera jordbävningsrisken.

Christchurch plan för återuppbyggnad av Gehl architects, Danmark/Christchurch City Council Nya Zeeland. För dess plan för återuppbyggnaden av Christchurch på Nya Zeeland efter jordbävningen 2011. Planen behåller gatunätet men begränsar byggnadshöjderna, reducerar biltrafiken och gör staden grönare, allt baserat på ett ”socialt nätverk som förstärkts av katastrofen” och ett omsorgsfullt program för att engagera lokalsamhället för stärkandet både av staden och dess sociala nätverk.

Utöver dessa fyra vinnare vill juryn lyfta fram följande förslag för deras intressanta idéer för ett hållbart samhällsbyggande:

För deras bidrag till förbättrande av slumområden i utvecklingsländer:

The Big Necessity av Anna Sundman, Sverige. För dess prototyp för en ekotoalett byggd på Fiji. Den löser flera utmaningar och förenar lokala seder och bruk och material med modern teknik.

Modell för slumområdesförbättring i Kibera, Kenya av Kounkuey Design Initiative, USA. För dess nätverk av små ingrepp som utvecklar det offentliga rummet genom en process med deltagande design.

Solkiosker i Etiopien och Kenya av GRAFT Gesellschaft von Architekten, Tyskland. För dess infrastrukturplanering nerifrån och upp, som ger tillgång till mobiltelefoni och elektricitet i icke elektrifierade områden.

För deras exempel på teknikutveckling:

Innovativt träbyggande på landsbygden i Wales av Rob Thomas, Welsh school of architecture. För dess utveckling av ett nytt byggsystem för trähus som använder snabbväxande, sekunda virke från Sitkagran.

Artis huvudkontor i Berlin av Roswag Architekten, Tyskland. För dess konsekventa användning av passiva och bästa möjliga tekniker i en småindustribyggnad med energivärden långt under gällande krav.

För deras bidrag till planeringsfrågor:

Bishan-Ang Mo Kio park i Singapore av Atelier Dreiseitl, Tyskland. För dess förvandling av en betongkanal till en attraktiv park som skapar både vattenförsörjning, översvämningsskydd och ett välbehövligt rekreationsområde i en tätbebyggd stad.

Växjö översiktsplan, Växjö kommun, Sverige. För dess omsorgsfulla användning av en offentlig diskussion av ett hållbart samhällsbyggande i en medelstor stad och för dess kreativa och konsekventa tillämpning av byggande i ett lokalt material, trä.

Juryn har särskilt lyft fram ett antal byggda projekt, väl medveten om det ”genomförandeunderskott” som kännetecknar det hållbara samhällsbyggandet. Juryn skulle också gärna ha sett flera förslag som tar sig an förbättringen av bostadsområden från 1960- och 1970-talen, en mycket angelägen fråga runtom i världen. Flera projekt som visar på möjligheterna att samutnyttja resurser genom olika former av kollektivt nyttjande eller kollektivboende skulle också ha varit välkomna.

maj 30, 2013

Staden - en programserie i Sveriges Radio P1

I avsnitt sju i programserien om staden görs ett besök på TRÄ 2013 på Virserums Konsthall.  Lyssna här!

En kort intervju med Sadie Morgan, dRMM (GBR), talare vid Smålands Trädagar 26-27 juni medlem i juryn för Nödvändighetens Arkitektur


Vad visas i Nödvändighetens arkitektur
Projekt som lagt fokus på det mest väsentliga oavsett skala, typ eller budget. Projekten ska korrespondera med vår föränderliga sociala och ekonomiska miljö med uppfinningsrikedom och glädje, tydligt motsvara användarnas behov och accepteras av lokalsamhället. Hållbarhet beaktat genom sociala, ekonomiska och miljömässiga
frågeställningar.

Vad är Nödvändighetens arkitekturs största utmaning?
Att försäkra sig om att den uppfinningsrikedom och kunskap som visas inom Nödvändighetens arkitektur tas tillvara och blir mainstream. Det är fortfarande få
klienter och entreprenörer som väljer att dra nytta av den stora kunskap och erfarenhet som finns för innovativ användning av trä, såväl arkitektonisk som ingenjörsmässig.

Systemskiftets Arkitektur är temat för Smålands Trädagar. Vad tänker du fokusera på som en av huvudtalarna?

Sedan 1995 har dRMM utvecklat flera innovativa träkonstruktioner för olika typer av privata och offentliga projekt. Mitt föredrag handlar om trä som ett av de viktigaste konstruktionsmaterialen för 2000-talet, vilket placerar dRMM:s samtida träprojekt inom en europeisk tradition av innovativ användning av trä. Trä är ju både världens äldsta och modernaste konstruktionsmaterial.

maj 06, 2013

Nu har TRÄ 2013 och Nödvändighetens arkitektur öppnat

98 utvalda projekt visas i utställningen

En förteckning över de visade projekten finns här.

 Juryn har särskilt lyft fram ett antal byggda projekt, väl medveten om det ”genomförandeunderskott” som kännetecknar det hållbara samhällsbyggandet. Juryn skulle också gärna ha sett flera förslag som tar sig an förbättringen av bostadsområden från 1960- och 1970-talen, en mycket angelägen fråga runtom i världen. Flera projekt som visar på möjligheterna att samutnyttja resurser genom olika former av kollektivt nyttjande eller kollektivboende skulle också ha varit välkomna.

maj 01, 2013

Smålands trädagar 26-27 juni

Nu finns preliminärt program samt anmälningsblankett

Temat för Smålands trädagar är systemskiftets arkitektur. Vilka är de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar vi står inför? Hur ter sig det hållbara samhällets gestalt?

Det preliminära programmet finns här, liksom anmälningsblankett, som skickas per mail till barbro@virserumskonsthall.com.

Det går också att anmäla sig via denna länk.

april 30, 2013

Juryn för triennalen Nödvändighetens arkitektur sammanträdde på Virserums KonsthallDen 26 april var det dags för juryns möte i Virserum


Medlemmarna i juryn är:

Claes Caldenby (SWE), professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers Tekniska Högskola, juryns ordförande.
Sadie Morgan (UK), en av grundarna av det internationella arkitektbolaget dRMM och välkänd gästföreläsare och jurymedlem i arkitekturtävlingar.
Katarina Pelin (SWE), miljödirektör Malmö stad
Mohamed El Sioufi (KEN), koordinator för Housing and Slum Upgrading Branch, UN- HABITAT.
I juryn ingår även TYIN tegnestue (NOR), som vann ett hedersomnämnande 2010, men de kunde inte vara på plats i Virserum.

Den 5 maj öppnas utställningen TRÄ 2013 med Nödvändighetens arkitektur. Då är 100 projekt utställda, och de kommer från 30 olika länder. Vinnare och hedersomnämnanden kommer att meddelas vid Smålands trädagar 26-27 juni.

Ett preliminärt program finns på bloggen, och kommer att uppdateras under veckan.

april 24, 2013

Svensk Form medarrangör till Nödvändighetens arkitektur


Ewa Kumlin, vd Svensk Form: Utmaningen är tillgängliggörande och konkretisering.

Varför har Svensk Form valt att bli medarrangör till Nödvändighetens arkitektur? 
För Svensk Form är det självklart i en utmanande tid som vår att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle ur alla aspekter. Vi vill påverka designutvecklingen på ett sätt som bidrar till en positiv förändring. Projektet Nödvändighetens arkitektur handlar om hur vi ska kunna bygga bättre och skapa livskvalitet som inte tär på jordens resurser.

På vad sätt kan god design bidra till ett hållbarare samhälle? 
Designers arbetar i gränssnittet mellan producenter och konsumenter. Alltfler unga designer väljer lokal, hantverksnära och småskalig egenproduktion idag. Samtidigt
underhåller de ett globalt och digitalt nätverk. Inom materialforskningen öppnas hisnande perspektiv. Det mesta händer än så länge mest på labben. Gigantiska datamängder samlas in med ny teknologi och vi lär oss alltmer om materialens beteende. Biomimetik, metoden där man undersöker och härmar naturens strukturer, kan ge oss hållbarare konstruktion och konsumtion. Utmaningen är tillgängliggörande och konkretisering. Designers borde kunna agera länkar som översättare och gestaltare av komplexa företeelser. När forskare, arkitekter och designers så småningom hittar nyckeln till samarbete kommer enorma landvinningar att göras på materialområdet.

I ett hållbart samhälle är sparsamhet med alla sorters resurser ett måste. Vad betyder det för designen?
Design kommer alltid att behövas. Så länge samhället utvecklas kommer vi att behöva nya produkter som svarar mot nya behov. Designers är våra praktiska och intellektuella översättare av samtiden. Vi måste lära oss att producera på ett sätt som inte tär för mycket på jordens resurser. Det kommer att bli nödvändigt både ur konkurrenshänseende och när det handlar om långsiktig livskvalitet.

Vad betyder det biobaserade samhället för dig? 
Ett givande och tagande i samklang med naturen och naturens resurser. Det biobaserade samhället innebär inte att allt är gjort av trä eller hampa och att vi måste dra på oss
tageltröjor, utan om att det vi designar och producerar är kompatibelt med de material och energikällor som finns i naturen. Vi måste utforma våra produkter och tjänster på ett sätt som bidrar till samhällsutvecklingen i en långsiktigt hållbar cykel av skapande, förnyelse och återskapande.

TRÄ 2013 och Nödvändighetens arkitektur öppnar den 5 maj och pågår fram till och med den 8 december.