september 29, 2009

Varför?

Virserums Konsthall genomför sedan 2004 stora utställningar om träbyggnadskonst. I arbetet med nästa stora utställning som äger rum sommaren 2010 har hållbar utveckling som fenomen dykt upp överallt. Begreppet är så allmänt använt, att det riskerar att tömmas på sitt innehåll. Vi vill föra diskussionen om arkitektur, stads- och samhällsplanering bortom det omedelbara. Vi behöver er hjälp att göra det.

Hjälp oss att sprida diskussionen!

I och med detta upprops offentliggörande öppnar vi denna blogg, använd den. Debattera, skicka vidare uppropet! Det kommer också att spridas internationellt. På Virserums Konsthalls hemsida finns en engelsk översättning att ladda ner.

Virserums Konsthall vill visa Nödvändighetens arkitektur
Vi vill visa Nödvändighetens arkitektur. Skicka oss information; texter, ritningar och bilder på spännande projekt som passar med uppropet. Det kan vara byggnader, större projekt, stadsplaner. Projekten ska vara aktuella och genomförda de senaste fem åren. Men vi är också intresserade av planer, idéer och drömmar. (Projekten behöver inte innehålla trä, även om trä är ett naturligt val i vårt land.) Det kostar inget att vara med.

Hedersomnämnanden

Utställningen visas i Virserum 9 maj – 19 september, sedan går den ut på turné i Sverige, Norden och övriga världen. Till utställningen publiceras en katalog på svenska och engelska. En internationell arkitektjury kommer att dela ut tre hedersomnämnanden som bekantgörs i augusti 2010. Utställningen kommer att visas på Konsthallens andra våning, som är Sverige största konstrum.

 
Virserum september 2010
Henrik Teleman
Konsthallschef


MAILA Nödvändighetens arkitektur till: arc@virserumskonsthall.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar