april 22, 2010

Nödvändighetens arkitektur - utvalda projekt

Virserums Konsthalls internationella uppropet om Nödvändighetens arkitektur har resulterat i fler än 140 bidrag från alla fyra kontinenter. Kvaliteten på projekt som lämnats in har varit mycket hög, och en hel del tanke och arbete har gått in i både själva projekten och de presentationer vi har fått.

Nyrens om Nödvändighetens arkitektur

Virserums Konsthall har i samband med det internationella arkitektupprop Nödvändighetens arkitektur bjudit in fyra av de största arkitekt- och konstruktionsbyråer i Sverige till att bidra med features till TRÄ 2010 och portalutställingen Om vi vill. Lukas Thiel är arkitekt på Nyrens i Stockholm, en av de fyra byråer som ställer up.