november 19, 2012

Kalmar först ut som Partner


i Nödvändighetens arkitektur

Konsthallen har infört ett särskilt system med partnerskap för arkitekter och stadsarkitekter.
Först ut är Kalmar. Per-Olof Johansson, förvaltningschef på samhällsbyggnadskontoret:

Varför har ni valt att gå in som partner i Nödvändighetens arkitektur?
–I vår dagliga kontakt med alla byggherrar, måste vi vara en uppdaterad inspirationsförebild. Hur bor vi? Hur organiserar vi oss i framtiden? Vi ser partnerskapet som en chans att scanna världen för att plocka ut det som är till nytta för Kalmarregionen inom såväl ekonomi som miljöteknik.

Hur kan samhällsplanering gynna en hållbar utveckling?
–Samhällsbyggnadskontoret är inte den enda förvaltningen med ett stort intresse av hållbarhetsfrågor. Det gäller att samarbeta och vara uppdaterad. Visst kan samhällsplanering göra urbaniseringstrenden möjlig samtidigt som den lever upp till kraven för en nödvändighetens arkitektur. Frågan är bara hur?

Hur ser framtidens hållbara Kalmar ut?
–Stadens behov är inte fyrkantigt, utan ser ut på ett visst sätt. Vi behöver satsa på många delkomponenter och en fungerande infrastruktur. Kunskapen har vi, det gäller bara att våga. Världens bästa högteknologiska träbyggnads-teknik kanske utvecklas just nu inom Kalmar kommun!?

Bidragen till Nödvändighetens arkitektur skickas in senast den 15 februari 2013. Utvalda bidrag ställs ut på Virserums konsthall som en del av TRÄ 2013. Vinnarna presenteras under Smålands Trädagar 26-27 juni.

november 14, 2012

Delta i Nödvändighetens arkitektur 2013!

Vad får sändas in?
Bidragen kan vara byggnader alternativt större eller mindre projekt inom stads- och samhällsplanering. Bidraget skall ligga i linje med vad som uttrycks inom Nödvändighetens arkitektur. Bidragsgivare kan vara en yrkesverksam fysisk person, eller juridisk person: byggherre, arkitektkontor, kommun, konstruktionsbyrå eller övrigt företag. Projektet skall vara daterat 2010-2013, men behöver ej vara uppfört. 

 Bidrag ska vara insända till Virserums Konsthall senast 22 mars 2013.

Offentliggörande
Utställningen kommer att visas på Virserums Konsthall 5 maj-15 september som en del av TRÄ 2013. Juryn kommer att välja tre till fem vinnare. Vinnarna offentliggörs på Smålands trädagar 26-27 juni.

Jury och utställning
En internationell jury kommer att stå för urvalet av utställningsbidrag och vinnare. Juryarbetet leds av Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Övriga jurymedlemmar  är:
Mohamed El Sioufi (KEN), arkitekt från University of Michigan – School of Architecture, för närvande Coordinator för Housing and Slum Upgrading Branch och Global Housing Strategy to the Year 2025, båda vid UN-HABITAT
Sadie Morgan (GBR), arkitekt från Royal College of Arts, en av grundarna (1986) av det internationella arkitektbolaget dRMM, som vunnit många internationella priser. Välkänd gästföreläsare och jurymedlem i tävlingar.
Andreas G Gjertsen/Yashar Hanstad (NOR), grundare av Tyin Tegnestue architects som arbetar med projekt på Sumatra, i Uganda, Norge med flera länder, där lokalbefolkning involveras. Vinnare i Nödvändighetens arkitektur 2010 med sitt barnhem Soe Ker Tie House
Katarina Pelin (SWE), miljödirektör Malmö stad, jurist, ingår i Malmökommissionen och i Delegationen för hållbara städer.

För mer information, ladda ner inbjudan som pdf

Att skicka in ett projekt till Nödvändighetens Arkitektur kostar ingenting. En avgift tas ut för de bidrag som väljs ut till utställningen Nödvändighetens arkitektur, som visas 5/5-8/12 på Virserums Konsthall som en del av TRÄ 2013. Den täcker kostnaden för bildmaterial till utställningen, och den kommer också att presenteras i digitala nyhetsbrev över hela världen. Nödvändighetens arkitektur har idag 35 internationella mediapartners. Projektet presenteras i en bilaga i Sveriges största dagstidning Dagens Nyheter i maj, upplaga 450 000 exemplar. Deltagande projekt presenteras i text (engelska och svenska) och bild i den bok som trycks om utställningen, och deltagarna erhåller var sitt exemplar.