juni 27, 2013

Vinnarna och hedersomnämnandena i Nödvändighetens arkitektur utsedda
Under Smålands trädagar vid middagen den 26 juni presenterade juryn sina val.Juryutlåtande

Virserums konsthall har bjudit in bidrag till en Triennal för Nödvändighetens arkitektur 2013. 225 bidrag från 35 länder har skickats in. En jury bestående av Claes Caldenby, Mohamed El-Sioufi, Sadie Morgan och Katarina Pelin har valt fyra vinnare. Vinnarna i motsvarande tävling 2010, Tyin architects, var också inbjudna att delta i juryn. De kunde inte delta i jurymötet men har lämnat sitt urval separat till juryn.

På grund av bredden i förslag och deras många gånger höga kvalitet har juryn beslutat att dela ut fyra likvärdiga priser, som representerar olika förutsättningar och kategorier. Vinnarna i 2013 års Triennal för Nödvändighetens arkitektur är:

Liyuan bibliotek av Li Xiaodong, Tsinghua universitet, Kina. För dess vackra användning av ett traditionellt, lokalt material tillsammans med moderna återanvändbara material och för dess tolkning av platsens meditativa karaktär. Det lilla biblioteket i utkanten av en by nära Beijing använder vattnet intill för enkel kylning och allmänheten bjuds in att bidra till att bygga upp boksamlingen.

Watermark/One Angel Lane av Fletcher Priest architects, Storbritannien. För dess känsliga utveckling av en tomt vid Themsen i centrala London, där man utvidgat det offentliga stadsrummet samtidigt som man byggt ett huvudkontor för Nomura. Byggnaden återanvänder delar av den befintliga byggnaden och har klassats som koldioxidneutral. Den har också en köksträdgård, inklusive bikupor, och bidrar därmed med stadsodling i stadens centrala delar. Ett starkt miljöuttryck!

En lokalt producerad skola i Pakistan av Roswag Architekten, Tyskland. För dess skickliga användning och utveckling av lokala material, klimattrög lera och snabbväxande bambu, samt framsynt träning av byggnadshantverkare och tillskapande av jobb. Denna tillbyggnad till en skola för flickor har behagligt klimat både sommar och vinter och en resilient strategi för att hantera jordbävningsrisken.

Christchurch plan för återuppbyggnad av Gehl architects, Danmark/Christchurch City Council Nya Zeeland. För dess plan för återuppbyggnaden av Christchurch på Nya Zeeland efter jordbävningen 2011. Planen behåller gatunätet men begränsar byggnadshöjderna, reducerar biltrafiken och gör staden grönare, allt baserat på ett ”socialt nätverk som förstärkts av katastrofen” och ett omsorgsfullt program för att engagera lokalsamhället för stärkandet både av staden och dess sociala nätverk.

Utöver dessa fyra vinnare vill juryn lyfta fram följande förslag för deras intressanta idéer för ett hållbart samhällsbyggande:

För deras bidrag till förbättrande av slumområden i utvecklingsländer:

The Big Necessity av Anna Sundman, Sverige. För dess prototyp för en ekotoalett byggd på Fiji. Den löser flera utmaningar och förenar lokala seder och bruk och material med modern teknik.

Modell för slumområdesförbättring i Kibera, Kenya av Kounkuey Design Initiative, USA. För dess nätverk av små ingrepp som utvecklar det offentliga rummet genom en process med deltagande design.

Solkiosker i Etiopien och Kenya av GRAFT Gesellschaft von Architekten, Tyskland. För dess infrastrukturplanering nerifrån och upp, som ger tillgång till mobiltelefoni och elektricitet i icke elektrifierade områden.

För deras exempel på teknikutveckling:

Innovativt träbyggande på landsbygden i Wales av Rob Thomas, Welsh school of architecture. För dess utveckling av ett nytt byggsystem för trähus som använder snabbväxande, sekunda virke från Sitkagran.

Artis huvudkontor i Berlin av Roswag Architekten, Tyskland. För dess konsekventa användning av passiva och bästa möjliga tekniker i en småindustribyggnad med energivärden långt under gällande krav.

För deras bidrag till planeringsfrågor:

Bishan-Ang Mo Kio park i Singapore av Atelier Dreiseitl, Tyskland. För dess förvandling av en betongkanal till en attraktiv park som skapar både vattenförsörjning, översvämningsskydd och ett välbehövligt rekreationsområde i en tätbebyggd stad.

Växjö översiktsplan, Växjö kommun, Sverige. För dess omsorgsfulla användning av en offentlig diskussion av ett hållbart samhällsbyggande i en medelstor stad och för dess kreativa och konsekventa tillämpning av byggande i ett lokalt material, trä.

Juryn har särskilt lyft fram ett antal byggda projekt, väl medveten om det ”genomförandeunderskott” som kännetecknar det hållbara samhällsbyggandet. Juryn skulle också gärna ha sett flera förslag som tar sig an förbättringen av bostadsområden från 1960- och 1970-talen, en mycket angelägen fråga runtom i världen. Flera projekt som visar på möjligheterna att samutnyttja resurser genom olika former av kollektivt nyttjande eller kollektivboende skulle också ha varit välkomna.

maj 30, 2013

Staden - en programserie i Sveriges Radio P1

I avsnitt sju i programserien om staden görs ett besök på TRÄ 2013 på Virserums Konsthall.  Lyssna här!

En kort intervju med Sadie Morgan, dRMM (GBR), talare vid Smålands Trädagar 26-27 juni medlem i juryn för Nödvändighetens Arkitektur


Vad visas i Nödvändighetens arkitektur
Projekt som lagt fokus på det mest väsentliga oavsett skala, typ eller budget. Projekten ska korrespondera med vår föränderliga sociala och ekonomiska miljö med uppfinningsrikedom och glädje, tydligt motsvara användarnas behov och accepteras av lokalsamhället. Hållbarhet beaktat genom sociala, ekonomiska och miljömässiga
frågeställningar.

Vad är Nödvändighetens arkitekturs största utmaning?
Att försäkra sig om att den uppfinningsrikedom och kunskap som visas inom Nödvändighetens arkitektur tas tillvara och blir mainstream. Det är fortfarande få
klienter och entreprenörer som väljer att dra nytta av den stora kunskap och erfarenhet som finns för innovativ användning av trä, såväl arkitektonisk som ingenjörsmässig.

Systemskiftets Arkitektur är temat för Smålands Trädagar. Vad tänker du fokusera på som en av huvudtalarna?

Sedan 1995 har dRMM utvecklat flera innovativa träkonstruktioner för olika typer av privata och offentliga projekt. Mitt föredrag handlar om trä som ett av de viktigaste konstruktionsmaterialen för 2000-talet, vilket placerar dRMM:s samtida träprojekt inom en europeisk tradition av innovativ användning av trä. Trä är ju både världens äldsta och modernaste konstruktionsmaterial.

maj 06, 2013

Nu har TRÄ 2013 och Nödvändighetens arkitektur öppnat

98 utvalda projekt visas i utställningen

En förteckning över de visade projekten finns här.

 Juryn har särskilt lyft fram ett antal byggda projekt, väl medveten om det ”genomförandeunderskott” som kännetecknar det hållbara samhällsbyggandet. Juryn skulle också gärna ha sett flera förslag som tar sig an förbättringen av bostadsområden från 1960- och 1970-talen, en mycket angelägen fråga runtom i världen. Flera projekt som visar på möjligheterna att samutnyttja resurser genom olika former av kollektivt nyttjande eller kollektivboende skulle också ha varit välkomna.

maj 01, 2013

Smålands trädagar 26-27 juni

Nu finns preliminärt program samt anmälningsblankett

Temat för Smålands trädagar är systemskiftets arkitektur. Vilka är de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar vi står inför? Hur ter sig det hållbara samhällets gestalt?

Det preliminära programmet finns här, liksom anmälningsblankett, som skickas per mail till barbro@virserumskonsthall.com.

Det går också att anmäla sig via denna länk.

april 30, 2013

Juryn för triennalen Nödvändighetens arkitektur sammanträdde på Virserums KonsthallDen 26 april var det dags för juryns möte i Virserum


Medlemmarna i juryn är:

Claes Caldenby (SWE), professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers Tekniska Högskola, juryns ordförande.
Sadie Morgan (UK), en av grundarna av det internationella arkitektbolaget dRMM och välkänd gästföreläsare och jurymedlem i arkitekturtävlingar.
Katarina Pelin (SWE), miljödirektör Malmö stad
Mohamed El Sioufi (KEN), koordinator för Housing and Slum Upgrading Branch, UN- HABITAT.
I juryn ingår även TYIN tegnestue (NOR), som vann ett hedersomnämnande 2010, men de kunde inte vara på plats i Virserum.

Den 5 maj öppnas utställningen TRÄ 2013 med Nödvändighetens arkitektur. Då är 100 projekt utställda, och de kommer från 30 olika länder. Vinnare och hedersomnämnanden kommer att meddelas vid Smålands trädagar 26-27 juni.

Ett preliminärt program finns på bloggen, och kommer att uppdateras under veckan.

april 24, 2013

Svensk Form medarrangör till Nödvändighetens arkitektur


Ewa Kumlin, vd Svensk Form: Utmaningen är tillgängliggörande och konkretisering.

Varför har Svensk Form valt att bli medarrangör till Nödvändighetens arkitektur? 
För Svensk Form är det självklart i en utmanande tid som vår att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle ur alla aspekter. Vi vill påverka designutvecklingen på ett sätt som bidrar till en positiv förändring. Projektet Nödvändighetens arkitektur handlar om hur vi ska kunna bygga bättre och skapa livskvalitet som inte tär på jordens resurser.

På vad sätt kan god design bidra till ett hållbarare samhälle? 
Designers arbetar i gränssnittet mellan producenter och konsumenter. Alltfler unga designer väljer lokal, hantverksnära och småskalig egenproduktion idag. Samtidigt
underhåller de ett globalt och digitalt nätverk. Inom materialforskningen öppnas hisnande perspektiv. Det mesta händer än så länge mest på labben. Gigantiska datamängder samlas in med ny teknologi och vi lär oss alltmer om materialens beteende. Biomimetik, metoden där man undersöker och härmar naturens strukturer, kan ge oss hållbarare konstruktion och konsumtion. Utmaningen är tillgängliggörande och konkretisering. Designers borde kunna agera länkar som översättare och gestaltare av komplexa företeelser. När forskare, arkitekter och designers så småningom hittar nyckeln till samarbete kommer enorma landvinningar att göras på materialområdet.

I ett hållbart samhälle är sparsamhet med alla sorters resurser ett måste. Vad betyder det för designen?
Design kommer alltid att behövas. Så länge samhället utvecklas kommer vi att behöva nya produkter som svarar mot nya behov. Designers är våra praktiska och intellektuella översättare av samtiden. Vi måste lära oss att producera på ett sätt som inte tär för mycket på jordens resurser. Det kommer att bli nödvändigt både ur konkurrenshänseende och när det handlar om långsiktig livskvalitet.

Vad betyder det biobaserade samhället för dig? 
Ett givande och tagande i samklang med naturen och naturens resurser. Det biobaserade samhället innebär inte att allt är gjort av trä eller hampa och att vi måste dra på oss
tageltröjor, utan om att det vi designar och producerar är kompatibelt med de material och energikällor som finns i naturen. Vi måste utforma våra produkter och tjänster på ett sätt som bidrar till samhällsutvecklingen i en långsiktigt hållbar cykel av skapande, förnyelse och återskapande.

TRÄ 2013 och Nödvändighetens arkitektur öppnar den 5 maj och pågår fram till och med den 8 december.

april 23, 2013

Setra guldpartner till TRÄ 2013Olika världar som skapar tillsammans blir starka!

Sveriges största sågverkskoncern Setra är guldpartner till TRÄ 2013. Olle Berg är marknadsdirektör: 

Varför väljer Setra att stödja TRÄ 2013? Goda vanor ska man fortsätta med. Få kan kommunicera träets möjligheter i ett hållbart samhälle som Virserums Konsthall. Konsthallen kopplar ihop hållbarheten med arkitekturen och byggandets tekniska utmaningar. Det handlar om idéutveckling. Olika världar som skapar tillsammans blir starka. Där vill vi vara med. 

Vad är speciellt viktigt för Setra? Vi inte bara sågar och hyvlar virke. Vi tillverkar limträ och har två fabriker för industriell husproduktion inom vårt dotterbolag Plusshus. Naturligtvis vill vi framhålla det industriella byggandets möjligheter. Det måste byggas mer och folk måste ha råd att bo.

Vad kan trä betyda för arkitekturen? Jag är inte säker på att alla arkitekter eller byggare har förstått de möjligheter som trä innebär. Det är ett långsiktigt hållbart material ur flera aspekter. Limträ är ett exempel, där jag vet att utställningen om världens bästa träbyggande på TRÄ 2013 kan bli en viktig inspirationsfaktor. Gestaltning och konstruktion möts ju också i Limträutmaningen, när arkitekturstudenter från Norden skapar konstruktioner av limträ på området.

Vilka utmaningar står vi inför? Den internationella lågkonjunkturen har ju drabbat sågverksbranschen oerhört hårt. Men den tvingar oss också att vara öppna och se möjligheter. Det gäller att fortsätta utveckla branschen och dess produkter. Vår satsning som guldpartner är en del av detta. Och så måste Sverige börja bygga så att det räcker till landets medborgare, unga som gamla!

Mer information: 
Lotta Löwhagen Lundberg, 08-705 03 17 eller 070-654 13 44, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com

Vad är det för fel på Hammarby Sjöstad?


–Frågan om hållbarhet handlar i väldigt hög grad om vilka saker som anses viktiga för den enskilde såväl som för samhället och vad de kostar. Vi kommer inte att kunna fortsätta shoppa oss blodiga. Såtillvida måste en trovärdig bok om hållbarhet innehålla ett visst mått av civilisationskritik.
Så skriver redaktören Henrik Teleman i förordet till den nyutkomna boken ”Hållbarhetens villkor”.
Hållbarhetsforskaren Josefin Wangel riktar i sin text skarp kritik mot hållbarheten i Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden, Sveriges paradexempel inom hållbar utveckling:
–Energianvändningen är alldeles för hög och det ger upphov till långt mer växthusgaser än måttstocken medger. Boytorna är dessutom stora per invånare. Man ska vara noga med hur man definierar hållbarhet och hur med man ”bokför” den miljöpåverkan som en stadsdel har. Här används ett produktions- och inte konsumtionsbaserat sätt att räkna. Det betyder att ingen konsumtion – inte ens av mat – inga resor eller den energi som krävs för att bygga stadsdelen räknas med. Att kalla det för ”hållbart” är farligt nära ”greenwashing”.

I artikeln ”Bostadskrisen, staden och byggandet” efterlyser Erland Ullstad, professor i tillämpad samhällsplanering, ett paradigmskifte inom den svenska bostadssektorn och dess produktion av bostäder och boendemiljöer:
–Det låga och alltför dyra bostadsbyggandet driver fram en snabbt växande bostadsbrist. Detta leder i sin tur till kraftigt stigande
priser på bostadsmarknaden. Nyproduktion blir synonymt med exklusiva lägenheter på dyr mark och med stora boytor. Denna begränsade marknad sätter spelreglerna för hela bostadssektorn och det är framför allt den allt större gruppen av små hushåll med ordinära inkomster som drabbas.

Det handlar om samhälls- och stadsplanering, hållbart byggande, relationen mellan stad och land, stadens transporter, kulturell hållbarhet och hur vi kan härma naturen för att skapa hållbara lösningar. Finns det en långsiktig balans och rättvisa med dagens
riktning och expansionstakt? Debattören Karin Svensson Smith skriver till exempel om hur vi kan ställa om transporter inom ramen för den hållbara staden. I boken utmanas också bland annat nyurbanismen i artiklar av bland andra författarna David Jonstad och Kristina Mattson Övriga medverkande författare är Per-Olof Östergren, Riccardo Vannucci, Fredrik von Platen, Claes Caldenby, Oliver Thill, Leif Gustavsson, Janine Benyus, Katarina Pelin, Maarten Haijer, Frank Dietz och Aldert Hanemaijer.

Hållbarhetens villkor har utgivits av Bokförlaget Arena i samarbete med Trästad 2012 och Virserums Konsthall.

MER INFO: Henrik Teleman, henrik@virserumskonsthall.com

Här kan du köpa Hållbarhetens villkor:
http://arenabok.se/butik/hallbarhetens-villkor/
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=quickfirstpage&quickvalue=h%e5llbarhetens+villkor&title=h%e5llbarhetens+villkor&fromproduct=False
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=H%E5llbarhetens+villkor
Hållbarhetens villkor ISBN: 978-91-7843-412-1

Tyin till Smålands trädagar


–Trä är ett väldigt demokratiskt material

TYIN tegnestue Arkitekter deltog själva i Nödvändighetens arkitektur 2010. I år sitter de i juryn, 26-27 juni kommer de till Smålands trädagar. Andreas G. Gjertsen, arkitekt och partner i TYIN:

Vad tror ni att Nödvändighetens arkitektur har för betydelse för utvecklingen av arkitektur? Vi ser en positiv utveckling i vad som är viktigt för unga arkitekter. Människan står mer i fokus än förut. Arkitekturen handlar om så mycket mer än fysiska förutsättningar och ekonomi. Nödvändighetens arkitektur tar tillvara på den här utvecklingen, ger den relevans och legitimitet i den bredare arkitekturdebatten. Detta skulle kunna ligga till grund för om utvecklingen förblir en tillfällig trend eller om den kommer att vara med och förändra arkitekturens uppgift i framtiden.

Vilken del av Nödvändighetens arkitektur tror ni är viktigast för närvarande? Jag skulle säga omsorgsfull. Särskilt i Norden blir det allt vanligare att välja trä i byggkonstruktioner. Ett experimenterande och nytänkande i användandet av trä, både i stommar men också i sekundära komponenter har lett till att fler fått ökat förtroende för materialet. Träts många fördelar gör att det kan fungera som en konkurrent till betong och stål. Trät kan användas
i så många olika former och täcka flera olika behov, i allt från tunga konstruktioner till isoleringsmaterial. Många av dessa produkter har överlägsna miljömässiga fördelar, utan att orsaka för många problem. Med ökad förståelse och kunskap ska trä också kunna användas i funktioner som i dag helt och hållet löses med stål och betong.

Smålands trädagar 2013 kommer att handla om de utmaningar världen står inför och vad byggande och arkitektur i trä kan bidra med. Vad vill ni ta upp för fråga? Vi vill belysa att trät är ett väldigt demokratiskt material. De flesta människor “förstår” trä. Alla kan vara med i utformningen av trä. Materialet är relativt enkelt att ändra på. Detta leder till en smidigare arkitektur som tål kontinuerliga förändringar och nya krav i framtiden.

Växjö satsar på tävlingsupphandling för prisvärda flerbostadshus i trä


För första gången genomförs nu en upphandling med tävlingsmoment för trähusföretag. Växjö kommun och Virserums Konsthall i samarbete med Växjöhem och Trä och möbelföretagen (TMF) står bakom initiativet som presenterades i måndags. Målet är att bygga 40 bra och prisvärda bostäder på Teleborgskogen i Växjö.

Så här kommentarer Bo Frank, kommunalråd (m) initiativet:
–Det finns ett stort behov av nya och prisvärda bostäder i Sverige, och särskilt för de många små hushållen. I Småland finns stora delar av Sveriges träbearbetande trähusindustri. Genom det här initiativet får vi förhoppningsvis bygga bra och prisvärda lägenheter samtidigt som vi stimulerar till produktutveckling.

Växjö kommun har under lång tid profilerat sig som en träbyggnadsstad. Kommunen har nyligen givit sina fastighetsbolag i uppdrag att bygga än mer i trä.

Kristina Thorvaldsson som är planeringschef har varit med och formulerat målen med upphandlingen.
–Vårt planerings- och utvecklingsarbete utgår alltid från kommunens miljömål som syftar till en hållbar utveckling. Att bygga hus i trä bidrar till det, bland annat eftersom träet binder koldioxid. Inom träregion Småland arbetar man just nu för att kunna utveckla Småland som centrum för industriellt byggande i trä. Den här tävlingsupphandlingen är en viktig del av Växjö kommuns näringslivsarbete.

Bakom själva upphandlingen står Växjö kommuns fastighetsbolag, Växjöhem. Carina Herbertsson är tf VD.
–Växjöhem vill vara en aktiv part i utvecklingen av nya koncept. Ett långt rationaliserat byggande med flexibla system kan hålla nere prisbilden på bostadsmarknaden.

Initiativtagare till upphandlingen är faktiskt en Konsthall! I maj öppnar TRÄ 2013 på Virserums Konsthall, norra Europas största utställning om trä och hållbarhet. Som en del av förberedelserna har konsthallen tagit initiativ till upphandlingen.

–Skog och trä har tidigare tagits för givna i Småland. Nu har politiken äntligen insett den enorma potentialen ekonomiskt och hållbarhetsmässigt. Kommunikation är en av de viktigaste bitarna vid produktutveckling, den står vi för. Och idéer. Säger konsthallens chef Henrik Teleman.

Upphandlingen genomförs i två skeden. Första deadlinen är 31 maj. Tre trähusföretag väljs därefter ut för att lämna detaljerade anbud. Om allt går vägen blir det byggstart nästa år.

Mer information: Planeringschef Kristina Thorvaldsson 073-368 71 45
Konsthallschef Henrik Teleman 0495-315 80

Virserums Konsthall söker exempel på framtidens träbyggande och världens bästa träbyggnadskonst!Det senaste året har uttrycket “Det biobaserade samhället” kommit alltmer i bruk. Att framtiden är både sparsam med alla resurser och biobaserad är inte svårt att hålla med om. Men hur ser den ut? Vi måste skapa bilder och framtidsscenarion bortom nuet. Vår överlevnad kommer att kräva ett paradigmskifte. När vi skapar bilder av det hållbara samhället, ökar vi vår kunskap, samtidigt som frågor formuleras som vi måste börja svara på. När vi söker svar, börjar framtiden. Det är produktutveckling för ett hållbart samhälle. Vetenskap, gestaltning och kommunikation i ett.

Nödvändighetens arkitektur får förlängd inlämningstid!
TRÄ 2013 är norra Europas största utställning om trä och hållbarhet. Just nu pågår insamlingen av bidrag till Nödvändighetens arkitektur som blir en internationell triennal för hållbart samhällsbyggande. På begäran förlängs inlämningstiden till 22 mars.

Vi behöver fler exempel på världens bästa träbyggnadskonst!
Vid sidan av Nödvändighetens arkitektur kommer framstående träarkitektur från hela världen att presenteras i utställningen. Konsthallen tar emot alla förslag på stora och små projekt som på något sätt utmärker sig. Speciellt är vi intresserade av ett dynamiskt sammanhang mellan konstruktion och gestaltning.

Vi behöver fler exempel framtidens träbyggande – organisk hightech och det biobaserade samhället
Hur ser ett trähus ut om fyrtio år när vi har ont om alla råvaror? Vi vill presentera idéer, lek, forskning och ambitiösa försök på området organisk hightech. Trä som ingenjörsmässigt material kommer i framtiden att få en helt ny betydelse – bortom avsågade och tuktade fiber. Den industriella och vetenskapliga epok – mekanikens – som tog fart under 1800-talet ersätts nu av en ny där såväl tänkande som styrmöjligheter på ett helt annat sätt tillåter organisk framväxt av det vi behöver. Vi vill ha exempel på biomimetik, odlade konstruktionsdetaljer, hus utan metall, biobaserat byggande och samhällsbyggande, intelligenta produktionsprocesser, byggnader gjutna i fibrer, biokompositer, hur biomaterial ersätter ickeförnyelsebara resurser i samhällets alla delar, medmera medmera.

Ta kontakt med:
Carolina Jonsson, assisterande producent, carolina@virserumskonsthall.com, 
0495-315 36
Madelene Karlsson, projektsekreterare, madelene@virserumskonsthall.com, 
0495-315 37

Tengbom ny partner till Nödvändighetens arkitektur och ställer ut på TRÄ 2013Tengbom är ny partner för Nödvändighetens arkitektur, men deltar också i utställningen TRÄ 2013, i samarbete med AF Bostäder i Lund. Magnus Meyer, vd för Tengbom:

Varför har ni valt att gå in som partner i Nödvändighetens arkitektur? Trä har länge ansetts vara ett sämre material i Sverige. Det har till och med varit förbjudet i mer än 100 år i storskaligt byggande. Trä är ett fantastiskt material. Vi vill därför uppmana byggbranschen att ta in det som ett naturligt val igen. Ur ett livscykelperspektiv kan inget material mäta sig med trä. Trä är en förnyelsebar resurs och koldioxidneutralt. Trä produceras lokalt, väger lite och möjligheterna till fuktsäkrat, industriellt byggande är stora.

Berätta om ert bidrag till utställningen! Det är dyrt att bygga bostäder idag, många regler ska följas och kraven på standard är höga. Dagens regelverk medger inte byggnadslösningar som minskar byggkostnaderna för varje enskild bostad. Ett av AF Bostäders mål är bostäder som studenter har råd att bo i. För att lyckas med detta måste vi finna nya lösningar. Utställningsbidraget visar ett projekt som passar många men inte alla. Det ger många möjlighet till ett billigt och annorlunda boende. Kanske inte ett boende för alla, men en möjlighet för många. 

Hur kan samhällsplanering och arkitektur gynna en hållbar utveckling? Att använda det man vet fungerar är enkelt, men inte alltid långsiktigt. Vi ser en ökad efterfrågan på innovativa lösningar inom träbyggnad. Vi vill engagera oss i TRÄ 2013 för att vidareutveckla vårt kunnande och aktivt föra fram fördelarna med trä som byggnadsmaterial. 

Vad inspirerar er i er strävan efter en hållbar framtid? Nödvändighetens arkitektur kan bli Möjlighetens arkitektur. Vi måste tänka långsiktigt och hållbart för att kunna erbjuda en framtid för alla. 

För mer information 
Linda Camara linda.camara@tengbom.se
Pontus Åqvist pontus.aqvist@tengbom.se

februari 26, 2013

AIX ny partner: –Vi måste vända kulturella olikheter till vår fördel.


AIX arkitekter deltog redan i TRÄ 2010. Nu har de också blivit partner för att stödja Virserums Konsthalls arbete med Nödvändighetens arkitektur. Magnus Silfverhielm är arkitekt vid AIX, professor vid Linnéuniversitetet och en känd profil:

Hur går det för dagens svenska arkitektur?
Som arkitekter har vi stor frihet vad gäller idéarbete, men slutresultatet är ändå beroende av beställare och regelverk. Byggbranschen fungerar som ett medeltida skråväsende. Småhusindustrin blöder. Vi behöver en rejäl omställning. Val och utveckling av nya material är något som vi arkitekter kan påverka. Biomassa är just nu på framfart och kan komma att ha en stor roll i omställningen till en hållbar arkitektur.

Kan samhällsplanering stoppa segregationen? 
Vi måste vända de kulturella olikheterna till vår fördel. Rokoko, renässans och nymodernism har visat hur omvärlden speglas i svensk form. Vår omgivning kan generera kreativitet, men bara om vi skapar utrymme för det. Bostaden fungerar som en spegelbild av samhället. Enligt FN-stadgan är bostaden en social rättighet. Trots det har bostäder blivit finansiella instrument. De höga markpriserna i städerna och det faktum att våra kommuner har varierande lokala regler innebär stora hinder för verksamma arkitekter. Alla lösningar blir platsspecifika. Arkitekter är samtidens lydiga redskap. Vi handlar efter vad den rådande makten stipulerar.

Hur kan svenska städer leva upp till de krav som Nödvändighetens arkitektur ställer? 
Förtätning och effektivisering måste prioriteras. Att bygga ett badrum kräver åtta olika yrkeskategorier i 17 olika arbetsmoment. Om allt det skulle kunna ske redan på fabriken, innebär det ett snabbare, säkrare och mera samordnat förlopp. Det finns möjligheter för den svenska småhusindustrin, men bara om det sker en omställning. Jag var nyligen på en konferens i Istanbul, där många av de medverkande var greker. Turkiet och Grekland har ju historiskt sett många motsättningar, men i krislägen tvingas vi alltid att samexistera. Det borde vi svenskar ta i beaktande redan nu.

Smålands trädagar 26-27 juni, preliminärt program


Temat för Smålands trädagar 2013 är systemskiftets arkitektur. Vilka är de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningarna vi står inför? Hur ter sig det hållbara samhällets gestalt?

Dagarna kommer att modereras av Claes Caldenby (SWE), professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers tekniska högskola. Claes är ordförande i juryn för Nödvändighetens arkitektur. Programmet genomförs delvis på engelska.

26 juni Utmaningar

Vi har en snabbt växande befolkning på jorden, och det är särskilt städerna som växer snabbt. Förbättrad kommunikation gör att allt fler ser hur man lever i väst-världen och vill leva på samma nivå. Tillsammans med klimatförändringarna gör be-folkningsökningen att det blir brist på vatten, och därmed svårare att odla. Råvaror och biosystem utnyttjas i allt högre grad, och de icke förnybara kommer att ta slut.

Inbjudna talare kring dessa frågor är:

Per-Olof Östergren (SWE), professor i socialmedicin vid Lunds universitet och medlem av Malmökommissionen.

Christer Sanne (SWE), fri forskare och skribent, civilingenjör och fil dr, docent senior advicer KTH tidigare docent i samhällsplanering på KTH. Har arbetat med trafik- och stadsplanering, vård- och omsorgsfrågor, arbetets framtid, speciellt arbetstidsfrågor. Senast har kan författat Naturvårdsverkets rapport Hur kan vi leva hållbart 2030?

David Jonstad (SWE), författare och frilansande journalist, redaktör på Klimatmagasin Effekt. Hans senaste bok är Kollaps – Livet vid civilisationens slut.

Josefine Wangel (SWE), fil. dr i planering och beslutsanalys, forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH. Deltar i den nyutkomna boken Hållbarhetens villkor med artikeln Hur hållbara är Hammarby sjöstad och Norra djurgårdsstaden?

I en paneldiskussion om det möjliga att förändra, deltar också:
Karin Svensson Smith (SWE), trafikpolitiker och fd riksdagsledamot för miljöpartiet.
Katarina Pelin (SWE), miljödirektör Malmö stad och deltagare i juryn för Nödvändighetens arkitektur 2013.
Vanja Larberg (SWE), undersökande arkitekt hållbarhetsprojektet S2020, Göteborgs stad.

Dagen avslutas med middag, vid vilken även vinnarna i Nödvändighetens arkitektur presenteras. Utställningarna inom TRÄ 2013 kommer också att visas.

27 juni Det hållbara samhällets gestalt

I de flesta sammanhang betonas behovet av systemskifte? Vad innebär det? Vilka tekniska utmaningar handlar det om? Hur förändras värderingar och relationer. Vad innebär det för samhällsplaneringen. Hur förändras grunderna för byggande och ar-kitektur? Vad står begreppet det biobaserade samhället för?

Jim Taggart (CAN), arkitekt från University of Sheffield, Storbritannien, undervisar i historia och teori inom ramen för det arkitekturvetenskapliga programmet vid Bri-tish Columbia Institute of Technology. Sedan 1992 har hans fokus varit arkitektur, stadsplanering och hållbar utveckling, och har skrivit om dessa områden, bl a är han redaktör för tidningen Sustainable Architecture and Building magazine (SAB-Mag).

Sadie Morgan (GBR), arkitekt från Royal College of Arts, en av grundarna (1986) av det internationella arkitektbolaget dRMM, som vunnit många internationella priser. Välkänd gästföreläsare och jurymedlem i tävlingar.

Andreas G Gjertsen (NOR), arkitekt och lektor vid Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet, institutet för byggnadskonst, form och färg,
och Yashar Hanstad (NOR) – båda grundare av Tyin Tegnestue architects som arbetar med projekt på Sumatra, i Uganda, Norge m fl, där lokalbefolkning involveras. Har fått flera internationella utmärkelser bland annat för sitt barnhem Soe Ker Tie House, även i Nödvändighetens arkitektur

Stefan Behnisch (GER), studier i filosofi och ekonomi sedan arkitekt från Universität Karlsruhe, en av grundarna av Behnisch Architekten, välkänd förespråkare för och föreläsare om hållbart byggande.

Vinnarna i Nödvändighetens arkitektur kommer också att presentera sina projekt under dagen.

Dagen avslutas med en paneldiskussion om det biobaserade samhället, bland annat deltager:
Jan Lagerström (SWE), forskningsdirektör, skogsindustrierna.
Leif Gustavsson (SWE), professor i byggteknik vid Linnéuniversitet i Växjö.

Fler deltagare presenteras efter hand.

februari 18, 2013

Konst och Demokrati


Virserums Konsthall arbetar utifrån ett underifrånperspektiv 

Virserums Konsthall startades 1998 i den lilla avfolkningsorten VIrserum. Konsthallen som är en av Sveriges största och mest omskrivna, drivs av en ideell förening. Konsthallen arbetar utifrån ett demokratiskt underifrånperspektiv. Konsthallens projekt bygger ofta på samarbete med publiken. För att utveckla det regionala näringslivet och hjälpa till att skapa fler arbetstillfällen arrangerades den första träutställningen 2004. TRÄ 2013 är den fjärde i raden. Nödvändighetens arkitektur finansieras med bidrag från Regionförbundet i Kalmar län, Hultsfreds kommun, samt genom partnerskap som kommuner och arkitektkontor ingår. Serviceavgiften är en viktig del av finansieringen av Nödvändighetens arkitektur. 

Nödvändighetens arkitektur kommuniceras till världen

Nödvändighetens arkitektur visas 5/5-8/12 på Virserums Konsthall som en del av TRÄ 2013. Utställningen presenteras i digitala nyhetsbrev över hela världen. Nödvändighetens arkitektur har idag 35 internationella mediapartners. Projektet presenteras i en bilaga i Sveriges största dagstidning Dagens Nyheter i maj, upplaga 450 000 exemplar. Deltagande projekt presenteras i text (engelska och svenska) och bild i den bok som trycks om utställningen. Deltagarna erhåller var sitt exemplar av denna. 

Juryn

En internationell jury kommer att stå för urvalet av utställningsbidrag och vinnare. 
Ordförande: 
CLAES CALDENBY (SWE), professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 
Övriga jurymedlemmar är:
MOHAMMED EL SIOUFI (KEN), arkitekt från University of Michigan – School of Architecture, för närvande Coordinator för Housing and Slum Upgrading Branch och Global Housing Strategy to the Year 2025, båda vid UN-HABITAT
SADIE MORGAN (GBR), arkitekt från Royal College of Arts, en av grundarna (1986) av det internationella arkitektbolaget dRMM, som vunnit många internationella priser. Välkänd gästföreläsare och jurymedlem i tävlingar.
ANDREAS G GJERTSEN/YASHAR HANSTAD (NOR), grundare av Tyin Tegnestue architects som arbetar med projekt på Sumatra, i Uganda, Norge med flera länder, där lokalbefolkning involveras. Vinnare i Nödvändighetens arkitektur 2010 med sitt barnhem Soe Ker Tie House
KATARINA PELIN (SWE), miljödirektör Malmö stad, jurist, ingår i Malmökommissionen och i Delegationen för hållbara städer.

februari 12, 2013

Kenyas arkitektförbund stödjer Nödvändighetens arkitektur

– Det är vi skyldiga oss själva.


VD Jacob W. Mwangi och arkitekt Emma Miloyo planerar att delta vid presentationen av de vinnande projekten vid Smålands Trädagar den 26-27 juni 2013.

Varför vill ni stödja arbetet med nödvändighetens arkitektur?
Uppropets vision för praktiskt hållbara lösningar för våra mänskliga behov är helt rätt i tiden. Vi stödjer det här initiativet och sprider det bland våra medlemmar. På så sätt strävar vi efter mer hållbara byggda miljöer i vår egen region.

Hur kan arkitektur bidra till ett hållbart samhälle?
Arkitektur är en viktig del av strategin för att nå en hållbar värld. Arkitektur och planering är ramverket och skelettet som vårt vardagsliv vilar på. Om ramverket är hållbart medverkar det till att få samhället hållbart. Det är ett viktigt första steg.

Vilken del ur manifestet för Nödvändighetens arkitektur känns mest angeläget just nu?
Hållbar. Om våra byggda miljöer är hållbara så kommer de andra bitarna, Ansvarsfull, Omsorgsfull, Rättvis och Öppen automatiskt att falla på plats. Hållbarheten omfattar allt.

Vad inspirerar er i er strävan efter en hållbar framtid?
Det faktum att vi måste bevara vår värld åt oss och framtida generationer. Om tidigare generationer inte hade agerat ansvarsfullt med resurserna, hur skulle vårt liv se ut nu? Det är vi skyldiga oss själva.