januari 15, 2013

Kinesiska Architectural Journal ny mediapartner


–Nya koncept och egna traditioner!

Den kinesiska tidskriften Architectural Journal har valt att vara mediapartner för Nödvändighetens arkitektur.
Redaktionssekreterare, Architectural Journal, Jingyu Li:

Varför vill ni stödja arbetet med Nödvändighetens arkitektur? Utställningens syfte och tävlingens innehåll är helt i linje med ”hållbarhet” som konceptutveckling. Detta är högst angeläget både för Architecture Journal och Kina. Kina är ständigt intresserat av att introducera nya arkitektoniska koncept till sina egna traditioner. Architecture Journal ser det som sin plikt att vara engagerad och delaktig i trendutvecklingen inom internationell arkitektur.

Hur kan arkitektur bidra till ett hållbart samhälle? Primärt måste vi sätta målet att byggnadskonstruktioner, samhällsutveckling och förändring kan ske utan användning av material med stor miljöbelastning. På så sätt undviker man ytterligare utsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen, så att människan och naturen till slut kan samexistera mer harmoniskt.

Vilken del ur manifestet för Nödvändighetens arkitektur känns mest angeläget just nu? ”Ansvarsfull” är det mest angelägna för Kina att ta med sig in i framtiden. Kina är en snabbt växande ekonomi. Under de senaste 30 åren har det byggts mycket.
Byggkonstruktionerna har haft brister och efterlämnat mycket avfall. Fokus har legat på form och design och man har försummat arbetet med det praktiskt och ekonomiskt  genomförbara.

Vad inspirerar er i strävan efter en hållbar framtid? När vi jämför kinesiska klassiska städer som existerar i harmoni med naturen och den rådande, gradvis förfallande urbana miljön, förstår vi att insatser för en livsstilsförändring bör göras.