februari 26, 2013

AIX ny partner: –Vi måste vända kulturella olikheter till vår fördel.


AIX arkitekter deltog redan i TRÄ 2010. Nu har de också blivit partner för att stödja Virserums Konsthalls arbete med Nödvändighetens arkitektur. Magnus Silfverhielm är arkitekt vid AIX, professor vid Linnéuniversitetet och en känd profil:

Hur går det för dagens svenska arkitektur?
Som arkitekter har vi stor frihet vad gäller idéarbete, men slutresultatet är ändå beroende av beställare och regelverk. Byggbranschen fungerar som ett medeltida skråväsende. Småhusindustrin blöder. Vi behöver en rejäl omställning. Val och utveckling av nya material är något som vi arkitekter kan påverka. Biomassa är just nu på framfart och kan komma att ha en stor roll i omställningen till en hållbar arkitektur.

Kan samhällsplanering stoppa segregationen? 
Vi måste vända de kulturella olikheterna till vår fördel. Rokoko, renässans och nymodernism har visat hur omvärlden speglas i svensk form. Vår omgivning kan generera kreativitet, men bara om vi skapar utrymme för det. Bostaden fungerar som en spegelbild av samhället. Enligt FN-stadgan är bostaden en social rättighet. Trots det har bostäder blivit finansiella instrument. De höga markpriserna i städerna och det faktum att våra kommuner har varierande lokala regler innebär stora hinder för verksamma arkitekter. Alla lösningar blir platsspecifika. Arkitekter är samtidens lydiga redskap. Vi handlar efter vad den rådande makten stipulerar.

Hur kan svenska städer leva upp till de krav som Nödvändighetens arkitektur ställer? 
Förtätning och effektivisering måste prioriteras. Att bygga ett badrum kräver åtta olika yrkeskategorier i 17 olika arbetsmoment. Om allt det skulle kunna ske redan på fabriken, innebär det ett snabbare, säkrare och mera samordnat förlopp. Det finns möjligheter för den svenska småhusindustrin, men bara om det sker en omställning. Jag var nyligen på en konferens i Istanbul, där många av de medverkande var greker. Turkiet och Grekland har ju historiskt sett många motsättningar, men i krislägen tvingas vi alltid att samexistera. Det borde vi svenskar ta i beaktande redan nu.

Smålands trädagar 26-27 juni, preliminärt program


Temat för Smålands trädagar 2013 är systemskiftets arkitektur. Vilka är de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningarna vi står inför? Hur ter sig det hållbara samhällets gestalt?

Dagarna kommer att modereras av Claes Caldenby (SWE), professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers tekniska högskola. Claes är ordförande i juryn för Nödvändighetens arkitektur. Programmet genomförs delvis på engelska.

26 juni Utmaningar

Vi har en snabbt växande befolkning på jorden, och det är särskilt städerna som växer snabbt. Förbättrad kommunikation gör att allt fler ser hur man lever i väst-världen och vill leva på samma nivå. Tillsammans med klimatförändringarna gör be-folkningsökningen att det blir brist på vatten, och därmed svårare att odla. Råvaror och biosystem utnyttjas i allt högre grad, och de icke förnybara kommer att ta slut.

Inbjudna talare kring dessa frågor är:

Per-Olof Östergren (SWE), professor i socialmedicin vid Lunds universitet och medlem av Malmökommissionen.

Christer Sanne (SWE), fri forskare och skribent, civilingenjör och fil dr, docent senior advicer KTH tidigare docent i samhällsplanering på KTH. Har arbetat med trafik- och stadsplanering, vård- och omsorgsfrågor, arbetets framtid, speciellt arbetstidsfrågor. Senast har kan författat Naturvårdsverkets rapport Hur kan vi leva hållbart 2030?

David Jonstad (SWE), författare och frilansande journalist, redaktör på Klimatmagasin Effekt. Hans senaste bok är Kollaps – Livet vid civilisationens slut.

Josefine Wangel (SWE), fil. dr i planering och beslutsanalys, forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH. Deltar i den nyutkomna boken Hållbarhetens villkor med artikeln Hur hållbara är Hammarby sjöstad och Norra djurgårdsstaden?

I en paneldiskussion om det möjliga att förändra, deltar också:
Karin Svensson Smith (SWE), trafikpolitiker och fd riksdagsledamot för miljöpartiet.
Katarina Pelin (SWE), miljödirektör Malmö stad och deltagare i juryn för Nödvändighetens arkitektur 2013.
Vanja Larberg (SWE), undersökande arkitekt hållbarhetsprojektet S2020, Göteborgs stad.

Dagen avslutas med middag, vid vilken även vinnarna i Nödvändighetens arkitektur presenteras. Utställningarna inom TRÄ 2013 kommer också att visas.

27 juni Det hållbara samhällets gestalt

I de flesta sammanhang betonas behovet av systemskifte? Vad innebär det? Vilka tekniska utmaningar handlar det om? Hur förändras värderingar och relationer. Vad innebär det för samhällsplaneringen. Hur förändras grunderna för byggande och ar-kitektur? Vad står begreppet det biobaserade samhället för?

Jim Taggart (CAN), arkitekt från University of Sheffield, Storbritannien, undervisar i historia och teori inom ramen för det arkitekturvetenskapliga programmet vid Bri-tish Columbia Institute of Technology. Sedan 1992 har hans fokus varit arkitektur, stadsplanering och hållbar utveckling, och har skrivit om dessa områden, bl a är han redaktör för tidningen Sustainable Architecture and Building magazine (SAB-Mag).

Sadie Morgan (GBR), arkitekt från Royal College of Arts, en av grundarna (1986) av det internationella arkitektbolaget dRMM, som vunnit många internationella priser. Välkänd gästföreläsare och jurymedlem i tävlingar.

Andreas G Gjertsen (NOR), arkitekt och lektor vid Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet, institutet för byggnadskonst, form och färg,
och Yashar Hanstad (NOR) – båda grundare av Tyin Tegnestue architects som arbetar med projekt på Sumatra, i Uganda, Norge m fl, där lokalbefolkning involveras. Har fått flera internationella utmärkelser bland annat för sitt barnhem Soe Ker Tie House, även i Nödvändighetens arkitektur

Stefan Behnisch (GER), studier i filosofi och ekonomi sedan arkitekt från Universität Karlsruhe, en av grundarna av Behnisch Architekten, välkänd förespråkare för och föreläsare om hållbart byggande.

Vinnarna i Nödvändighetens arkitektur kommer också att presentera sina projekt under dagen.

Dagen avslutas med en paneldiskussion om det biobaserade samhället, bland annat deltager:
Jan Lagerström (SWE), forskningsdirektör, skogsindustrierna.
Leif Gustavsson (SWE), professor i byggteknik vid Linnéuniversitet i Växjö.

Fler deltagare presenteras efter hand.

februari 18, 2013

Konst och Demokrati


Virserums Konsthall arbetar utifrån ett underifrånperspektiv 

Virserums Konsthall startades 1998 i den lilla avfolkningsorten VIrserum. Konsthallen som är en av Sveriges största och mest omskrivna, drivs av en ideell förening. Konsthallen arbetar utifrån ett demokratiskt underifrånperspektiv. Konsthallens projekt bygger ofta på samarbete med publiken. För att utveckla det regionala näringslivet och hjälpa till att skapa fler arbetstillfällen arrangerades den första träutställningen 2004. TRÄ 2013 är den fjärde i raden. Nödvändighetens arkitektur finansieras med bidrag från Regionförbundet i Kalmar län, Hultsfreds kommun, samt genom partnerskap som kommuner och arkitektkontor ingår. Serviceavgiften är en viktig del av finansieringen av Nödvändighetens arkitektur. 

Nödvändighetens arkitektur kommuniceras till världen

Nödvändighetens arkitektur visas 5/5-8/12 på Virserums Konsthall som en del av TRÄ 2013. Utställningen presenteras i digitala nyhetsbrev över hela världen. Nödvändighetens arkitektur har idag 35 internationella mediapartners. Projektet presenteras i en bilaga i Sveriges största dagstidning Dagens Nyheter i maj, upplaga 450 000 exemplar. Deltagande projekt presenteras i text (engelska och svenska) och bild i den bok som trycks om utställningen. Deltagarna erhåller var sitt exemplar av denna. 

Juryn

En internationell jury kommer att stå för urvalet av utställningsbidrag och vinnare. 
Ordförande: 
CLAES CALDENBY (SWE), professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 
Övriga jurymedlemmar är:
MOHAMMED EL SIOUFI (KEN), arkitekt från University of Michigan – School of Architecture, för närvande Coordinator för Housing and Slum Upgrading Branch och Global Housing Strategy to the Year 2025, båda vid UN-HABITAT
SADIE MORGAN (GBR), arkitekt från Royal College of Arts, en av grundarna (1986) av det internationella arkitektbolaget dRMM, som vunnit många internationella priser. Välkänd gästföreläsare och jurymedlem i tävlingar.
ANDREAS G GJERTSEN/YASHAR HANSTAD (NOR), grundare av Tyin Tegnestue architects som arbetar med projekt på Sumatra, i Uganda, Norge med flera länder, där lokalbefolkning involveras. Vinnare i Nödvändighetens arkitektur 2010 med sitt barnhem Soe Ker Tie House
KATARINA PELIN (SWE), miljödirektör Malmö stad, jurist, ingår i Malmökommissionen och i Delegationen för hållbara städer.

februari 12, 2013

Kenyas arkitektförbund stödjer Nödvändighetens arkitektur

– Det är vi skyldiga oss själva.


VD Jacob W. Mwangi och arkitekt Emma Miloyo planerar att delta vid presentationen av de vinnande projekten vid Smålands Trädagar den 26-27 juni 2013.

Varför vill ni stödja arbetet med nödvändighetens arkitektur?
Uppropets vision för praktiskt hållbara lösningar för våra mänskliga behov är helt rätt i tiden. Vi stödjer det här initiativet och sprider det bland våra medlemmar. På så sätt strävar vi efter mer hållbara byggda miljöer i vår egen region.

Hur kan arkitektur bidra till ett hållbart samhälle?
Arkitektur är en viktig del av strategin för att nå en hållbar värld. Arkitektur och planering är ramverket och skelettet som vårt vardagsliv vilar på. Om ramverket är hållbart medverkar det till att få samhället hållbart. Det är ett viktigt första steg.

Vilken del ur manifestet för Nödvändighetens arkitektur känns mest angeläget just nu?
Hållbar. Om våra byggda miljöer är hållbara så kommer de andra bitarna, Ansvarsfull, Omsorgsfull, Rättvis och Öppen automatiskt att falla på plats. Hållbarheten omfattar allt.

Vad inspirerar er i er strävan efter en hållbar framtid?
Det faktum att vi måste bevara vår värld åt oss och framtida generationer. Om tidigare generationer inte hade agerat ansvarsfullt med resurserna, hur skulle vårt liv se ut nu? Det är vi skyldiga oss själva.