april 30, 2013

Juryn för triennalen Nödvändighetens arkitektur sammanträdde på Virserums KonsthallDen 26 april var det dags för juryns möte i Virserum


Medlemmarna i juryn är:

Claes Caldenby (SWE), professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers Tekniska Högskola, juryns ordförande.
Sadie Morgan (UK), en av grundarna av det internationella arkitektbolaget dRMM och välkänd gästföreläsare och jurymedlem i arkitekturtävlingar.
Katarina Pelin (SWE), miljödirektör Malmö stad
Mohamed El Sioufi (KEN), koordinator för Housing and Slum Upgrading Branch, UN- HABITAT.
I juryn ingår även TYIN tegnestue (NOR), som vann ett hedersomnämnande 2010, men de kunde inte vara på plats i Virserum.

Den 5 maj öppnas utställningen TRÄ 2013 med Nödvändighetens arkitektur. Då är 100 projekt utställda, och de kommer från 30 olika länder. Vinnare och hedersomnämnanden kommer att meddelas vid Smålands trädagar 26-27 juni.

Ett preliminärt program finns på bloggen, och kommer att uppdateras under veckan.

april 24, 2013

Svensk Form medarrangör till Nödvändighetens arkitektur


Ewa Kumlin, vd Svensk Form: Utmaningen är tillgängliggörande och konkretisering.

Varför har Svensk Form valt att bli medarrangör till Nödvändighetens arkitektur? 
För Svensk Form är det självklart i en utmanande tid som vår att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle ur alla aspekter. Vi vill påverka designutvecklingen på ett sätt som bidrar till en positiv förändring. Projektet Nödvändighetens arkitektur handlar om hur vi ska kunna bygga bättre och skapa livskvalitet som inte tär på jordens resurser.

På vad sätt kan god design bidra till ett hållbarare samhälle? 
Designers arbetar i gränssnittet mellan producenter och konsumenter. Alltfler unga designer väljer lokal, hantverksnära och småskalig egenproduktion idag. Samtidigt
underhåller de ett globalt och digitalt nätverk. Inom materialforskningen öppnas hisnande perspektiv. Det mesta händer än så länge mest på labben. Gigantiska datamängder samlas in med ny teknologi och vi lär oss alltmer om materialens beteende. Biomimetik, metoden där man undersöker och härmar naturens strukturer, kan ge oss hållbarare konstruktion och konsumtion. Utmaningen är tillgängliggörande och konkretisering. Designers borde kunna agera länkar som översättare och gestaltare av komplexa företeelser. När forskare, arkitekter och designers så småningom hittar nyckeln till samarbete kommer enorma landvinningar att göras på materialområdet.

I ett hållbart samhälle är sparsamhet med alla sorters resurser ett måste. Vad betyder det för designen?
Design kommer alltid att behövas. Så länge samhället utvecklas kommer vi att behöva nya produkter som svarar mot nya behov. Designers är våra praktiska och intellektuella översättare av samtiden. Vi måste lära oss att producera på ett sätt som inte tär för mycket på jordens resurser. Det kommer att bli nödvändigt både ur konkurrenshänseende och när det handlar om långsiktig livskvalitet.

Vad betyder det biobaserade samhället för dig? 
Ett givande och tagande i samklang med naturen och naturens resurser. Det biobaserade samhället innebär inte att allt är gjort av trä eller hampa och att vi måste dra på oss
tageltröjor, utan om att det vi designar och producerar är kompatibelt med de material och energikällor som finns i naturen. Vi måste utforma våra produkter och tjänster på ett sätt som bidrar till samhällsutvecklingen i en långsiktigt hållbar cykel av skapande, förnyelse och återskapande.

TRÄ 2013 och Nödvändighetens arkitektur öppnar den 5 maj och pågår fram till och med den 8 december.

april 23, 2013

Setra guldpartner till TRÄ 2013Olika världar som skapar tillsammans blir starka!

Sveriges största sågverkskoncern Setra är guldpartner till TRÄ 2013. Olle Berg är marknadsdirektör: 

Varför väljer Setra att stödja TRÄ 2013? Goda vanor ska man fortsätta med. Få kan kommunicera träets möjligheter i ett hållbart samhälle som Virserums Konsthall. Konsthallen kopplar ihop hållbarheten med arkitekturen och byggandets tekniska utmaningar. Det handlar om idéutveckling. Olika världar som skapar tillsammans blir starka. Där vill vi vara med. 

Vad är speciellt viktigt för Setra? Vi inte bara sågar och hyvlar virke. Vi tillverkar limträ och har två fabriker för industriell husproduktion inom vårt dotterbolag Plusshus. Naturligtvis vill vi framhålla det industriella byggandets möjligheter. Det måste byggas mer och folk måste ha råd att bo.

Vad kan trä betyda för arkitekturen? Jag är inte säker på att alla arkitekter eller byggare har förstått de möjligheter som trä innebär. Det är ett långsiktigt hållbart material ur flera aspekter. Limträ är ett exempel, där jag vet att utställningen om världens bästa träbyggande på TRÄ 2013 kan bli en viktig inspirationsfaktor. Gestaltning och konstruktion möts ju också i Limträutmaningen, när arkitekturstudenter från Norden skapar konstruktioner av limträ på området.

Vilka utmaningar står vi inför? Den internationella lågkonjunkturen har ju drabbat sågverksbranschen oerhört hårt. Men den tvingar oss också att vara öppna och se möjligheter. Det gäller att fortsätta utveckla branschen och dess produkter. Vår satsning som guldpartner är en del av detta. Och så måste Sverige börja bygga så att det räcker till landets medborgare, unga som gamla!

Mer information: 
Lotta Löwhagen Lundberg, 08-705 03 17 eller 070-654 13 44, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com

Vad är det för fel på Hammarby Sjöstad?


–Frågan om hållbarhet handlar i väldigt hög grad om vilka saker som anses viktiga för den enskilde såväl som för samhället och vad de kostar. Vi kommer inte att kunna fortsätta shoppa oss blodiga. Såtillvida måste en trovärdig bok om hållbarhet innehålla ett visst mått av civilisationskritik.
Så skriver redaktören Henrik Teleman i förordet till den nyutkomna boken ”Hållbarhetens villkor”.
Hållbarhetsforskaren Josefin Wangel riktar i sin text skarp kritik mot hållbarheten i Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden, Sveriges paradexempel inom hållbar utveckling:
–Energianvändningen är alldeles för hög och det ger upphov till långt mer växthusgaser än måttstocken medger. Boytorna är dessutom stora per invånare. Man ska vara noga med hur man definierar hållbarhet och hur med man ”bokför” den miljöpåverkan som en stadsdel har. Här används ett produktions- och inte konsumtionsbaserat sätt att räkna. Det betyder att ingen konsumtion – inte ens av mat – inga resor eller den energi som krävs för att bygga stadsdelen räknas med. Att kalla det för ”hållbart” är farligt nära ”greenwashing”.

I artikeln ”Bostadskrisen, staden och byggandet” efterlyser Erland Ullstad, professor i tillämpad samhällsplanering, ett paradigmskifte inom den svenska bostadssektorn och dess produktion av bostäder och boendemiljöer:
–Det låga och alltför dyra bostadsbyggandet driver fram en snabbt växande bostadsbrist. Detta leder i sin tur till kraftigt stigande
priser på bostadsmarknaden. Nyproduktion blir synonymt med exklusiva lägenheter på dyr mark och med stora boytor. Denna begränsade marknad sätter spelreglerna för hela bostadssektorn och det är framför allt den allt större gruppen av små hushåll med ordinära inkomster som drabbas.

Det handlar om samhälls- och stadsplanering, hållbart byggande, relationen mellan stad och land, stadens transporter, kulturell hållbarhet och hur vi kan härma naturen för att skapa hållbara lösningar. Finns det en långsiktig balans och rättvisa med dagens
riktning och expansionstakt? Debattören Karin Svensson Smith skriver till exempel om hur vi kan ställa om transporter inom ramen för den hållbara staden. I boken utmanas också bland annat nyurbanismen i artiklar av bland andra författarna David Jonstad och Kristina Mattson Övriga medverkande författare är Per-Olof Östergren, Riccardo Vannucci, Fredrik von Platen, Claes Caldenby, Oliver Thill, Leif Gustavsson, Janine Benyus, Katarina Pelin, Maarten Haijer, Frank Dietz och Aldert Hanemaijer.

Hållbarhetens villkor har utgivits av Bokförlaget Arena i samarbete med Trästad 2012 och Virserums Konsthall.

MER INFO: Henrik Teleman, henrik@virserumskonsthall.com

Här kan du köpa Hållbarhetens villkor:
http://arenabok.se/butik/hallbarhetens-villkor/
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=quickfirstpage&quickvalue=h%e5llbarhetens+villkor&title=h%e5llbarhetens+villkor&fromproduct=False
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=H%E5llbarhetens+villkor
Hållbarhetens villkor ISBN: 978-91-7843-412-1

Tyin till Smålands trädagar


–Trä är ett väldigt demokratiskt material

TYIN tegnestue Arkitekter deltog själva i Nödvändighetens arkitektur 2010. I år sitter de i juryn, 26-27 juni kommer de till Smålands trädagar. Andreas G. Gjertsen, arkitekt och partner i TYIN:

Vad tror ni att Nödvändighetens arkitektur har för betydelse för utvecklingen av arkitektur? Vi ser en positiv utveckling i vad som är viktigt för unga arkitekter. Människan står mer i fokus än förut. Arkitekturen handlar om så mycket mer än fysiska förutsättningar och ekonomi. Nödvändighetens arkitektur tar tillvara på den här utvecklingen, ger den relevans och legitimitet i den bredare arkitekturdebatten. Detta skulle kunna ligga till grund för om utvecklingen förblir en tillfällig trend eller om den kommer att vara med och förändra arkitekturens uppgift i framtiden.

Vilken del av Nödvändighetens arkitektur tror ni är viktigast för närvarande? Jag skulle säga omsorgsfull. Särskilt i Norden blir det allt vanligare att välja trä i byggkonstruktioner. Ett experimenterande och nytänkande i användandet av trä, både i stommar men också i sekundära komponenter har lett till att fler fått ökat förtroende för materialet. Träts många fördelar gör att det kan fungera som en konkurrent till betong och stål. Trät kan användas
i så många olika former och täcka flera olika behov, i allt från tunga konstruktioner till isoleringsmaterial. Många av dessa produkter har överlägsna miljömässiga fördelar, utan att orsaka för många problem. Med ökad förståelse och kunskap ska trä också kunna användas i funktioner som i dag helt och hållet löses med stål och betong.

Smålands trädagar 2013 kommer att handla om de utmaningar världen står inför och vad byggande och arkitektur i trä kan bidra med. Vad vill ni ta upp för fråga? Vi vill belysa att trät är ett väldigt demokratiskt material. De flesta människor “förstår” trä. Alla kan vara med i utformningen av trä. Materialet är relativt enkelt att ändra på. Detta leder till en smidigare arkitektur som tål kontinuerliga förändringar och nya krav i framtiden.

Växjö satsar på tävlingsupphandling för prisvärda flerbostadshus i trä


För första gången genomförs nu en upphandling med tävlingsmoment för trähusföretag. Växjö kommun och Virserums Konsthall i samarbete med Växjöhem och Trä och möbelföretagen (TMF) står bakom initiativet som presenterades i måndags. Målet är att bygga 40 bra och prisvärda bostäder på Teleborgskogen i Växjö.

Så här kommentarer Bo Frank, kommunalråd (m) initiativet:
–Det finns ett stort behov av nya och prisvärda bostäder i Sverige, och särskilt för de många små hushållen. I Småland finns stora delar av Sveriges träbearbetande trähusindustri. Genom det här initiativet får vi förhoppningsvis bygga bra och prisvärda lägenheter samtidigt som vi stimulerar till produktutveckling.

Växjö kommun har under lång tid profilerat sig som en träbyggnadsstad. Kommunen har nyligen givit sina fastighetsbolag i uppdrag att bygga än mer i trä.

Kristina Thorvaldsson som är planeringschef har varit med och formulerat målen med upphandlingen.
–Vårt planerings- och utvecklingsarbete utgår alltid från kommunens miljömål som syftar till en hållbar utveckling. Att bygga hus i trä bidrar till det, bland annat eftersom träet binder koldioxid. Inom träregion Småland arbetar man just nu för att kunna utveckla Småland som centrum för industriellt byggande i trä. Den här tävlingsupphandlingen är en viktig del av Växjö kommuns näringslivsarbete.

Bakom själva upphandlingen står Växjö kommuns fastighetsbolag, Växjöhem. Carina Herbertsson är tf VD.
–Växjöhem vill vara en aktiv part i utvecklingen av nya koncept. Ett långt rationaliserat byggande med flexibla system kan hålla nere prisbilden på bostadsmarknaden.

Initiativtagare till upphandlingen är faktiskt en Konsthall! I maj öppnar TRÄ 2013 på Virserums Konsthall, norra Europas största utställning om trä och hållbarhet. Som en del av förberedelserna har konsthallen tagit initiativ till upphandlingen.

–Skog och trä har tidigare tagits för givna i Småland. Nu har politiken äntligen insett den enorma potentialen ekonomiskt och hållbarhetsmässigt. Kommunikation är en av de viktigaste bitarna vid produktutveckling, den står vi för. Och idéer. Säger konsthallens chef Henrik Teleman.

Upphandlingen genomförs i två skeden. Första deadlinen är 31 maj. Tre trähusföretag väljs därefter ut för att lämna detaljerade anbud. Om allt går vägen blir det byggstart nästa år.

Mer information: Planeringschef Kristina Thorvaldsson 073-368 71 45
Konsthallschef Henrik Teleman 0495-315 80

Virserums Konsthall söker exempel på framtidens träbyggande och världens bästa träbyggnadskonst!Det senaste året har uttrycket “Det biobaserade samhället” kommit alltmer i bruk. Att framtiden är både sparsam med alla resurser och biobaserad är inte svårt att hålla med om. Men hur ser den ut? Vi måste skapa bilder och framtidsscenarion bortom nuet. Vår överlevnad kommer att kräva ett paradigmskifte. När vi skapar bilder av det hållbara samhället, ökar vi vår kunskap, samtidigt som frågor formuleras som vi måste börja svara på. När vi söker svar, börjar framtiden. Det är produktutveckling för ett hållbart samhälle. Vetenskap, gestaltning och kommunikation i ett.

Nödvändighetens arkitektur får förlängd inlämningstid!
TRÄ 2013 är norra Europas största utställning om trä och hållbarhet. Just nu pågår insamlingen av bidrag till Nödvändighetens arkitektur som blir en internationell triennal för hållbart samhällsbyggande. På begäran förlängs inlämningstiden till 22 mars.

Vi behöver fler exempel på världens bästa träbyggnadskonst!
Vid sidan av Nödvändighetens arkitektur kommer framstående träarkitektur från hela världen att presenteras i utställningen. Konsthallen tar emot alla förslag på stora och små projekt som på något sätt utmärker sig. Speciellt är vi intresserade av ett dynamiskt sammanhang mellan konstruktion och gestaltning.

Vi behöver fler exempel framtidens träbyggande – organisk hightech och det biobaserade samhället
Hur ser ett trähus ut om fyrtio år när vi har ont om alla råvaror? Vi vill presentera idéer, lek, forskning och ambitiösa försök på området organisk hightech. Trä som ingenjörsmässigt material kommer i framtiden att få en helt ny betydelse – bortom avsågade och tuktade fiber. Den industriella och vetenskapliga epok – mekanikens – som tog fart under 1800-talet ersätts nu av en ny där såväl tänkande som styrmöjligheter på ett helt annat sätt tillåter organisk framväxt av det vi behöver. Vi vill ha exempel på biomimetik, odlade konstruktionsdetaljer, hus utan metall, biobaserat byggande och samhällsbyggande, intelligenta produktionsprocesser, byggnader gjutna i fibrer, biokompositer, hur biomaterial ersätter ickeförnyelsebara resurser i samhällets alla delar, medmera medmera.

Ta kontakt med:
Carolina Jonsson, assisterande producent, carolina@virserumskonsthall.com, 
0495-315 36
Madelene Karlsson, projektsekreterare, madelene@virserumskonsthall.com, 
0495-315 37

Tengbom ny partner till Nödvändighetens arkitektur och ställer ut på TRÄ 2013Tengbom är ny partner för Nödvändighetens arkitektur, men deltar också i utställningen TRÄ 2013, i samarbete med AF Bostäder i Lund. Magnus Meyer, vd för Tengbom:

Varför har ni valt att gå in som partner i Nödvändighetens arkitektur? Trä har länge ansetts vara ett sämre material i Sverige. Det har till och med varit förbjudet i mer än 100 år i storskaligt byggande. Trä är ett fantastiskt material. Vi vill därför uppmana byggbranschen att ta in det som ett naturligt val igen. Ur ett livscykelperspektiv kan inget material mäta sig med trä. Trä är en förnyelsebar resurs och koldioxidneutralt. Trä produceras lokalt, väger lite och möjligheterna till fuktsäkrat, industriellt byggande är stora.

Berätta om ert bidrag till utställningen! Det är dyrt att bygga bostäder idag, många regler ska följas och kraven på standard är höga. Dagens regelverk medger inte byggnadslösningar som minskar byggkostnaderna för varje enskild bostad. Ett av AF Bostäders mål är bostäder som studenter har råd att bo i. För att lyckas med detta måste vi finna nya lösningar. Utställningsbidraget visar ett projekt som passar många men inte alla. Det ger många möjlighet till ett billigt och annorlunda boende. Kanske inte ett boende för alla, men en möjlighet för många. 

Hur kan samhällsplanering och arkitektur gynna en hållbar utveckling? Att använda det man vet fungerar är enkelt, men inte alltid långsiktigt. Vi ser en ökad efterfrågan på innovativa lösningar inom träbyggnad. Vi vill engagera oss i TRÄ 2013 för att vidareutveckla vårt kunnande och aktivt föra fram fördelarna med trä som byggnadsmaterial. 

Vad inspirerar er i er strävan efter en hållbar framtid? Nödvändighetens arkitektur kan bli Möjlighetens arkitektur. Vi måste tänka långsiktigt och hållbart för att kunna erbjuda en framtid för alla. 

För mer information 
Linda Camara linda.camara@tengbom.se
Pontus Åqvist pontus.aqvist@tengbom.se