april 24, 2013

Svensk Form medarrangör till Nödvändighetens arkitektur


Ewa Kumlin, vd Svensk Form: Utmaningen är tillgängliggörande och konkretisering.

Varför har Svensk Form valt att bli medarrangör till Nödvändighetens arkitektur? 
För Svensk Form är det självklart i en utmanande tid som vår att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle ur alla aspekter. Vi vill påverka designutvecklingen på ett sätt som bidrar till en positiv förändring. Projektet Nödvändighetens arkitektur handlar om hur vi ska kunna bygga bättre och skapa livskvalitet som inte tär på jordens resurser.

På vad sätt kan god design bidra till ett hållbarare samhälle? 
Designers arbetar i gränssnittet mellan producenter och konsumenter. Alltfler unga designer väljer lokal, hantverksnära och småskalig egenproduktion idag. Samtidigt
underhåller de ett globalt och digitalt nätverk. Inom materialforskningen öppnas hisnande perspektiv. Det mesta händer än så länge mest på labben. Gigantiska datamängder samlas in med ny teknologi och vi lär oss alltmer om materialens beteende. Biomimetik, metoden där man undersöker och härmar naturens strukturer, kan ge oss hållbarare konstruktion och konsumtion. Utmaningen är tillgängliggörande och konkretisering. Designers borde kunna agera länkar som översättare och gestaltare av komplexa företeelser. När forskare, arkitekter och designers så småningom hittar nyckeln till samarbete kommer enorma landvinningar att göras på materialområdet.

I ett hållbart samhälle är sparsamhet med alla sorters resurser ett måste. Vad betyder det för designen?
Design kommer alltid att behövas. Så länge samhället utvecklas kommer vi att behöva nya produkter som svarar mot nya behov. Designers är våra praktiska och intellektuella översättare av samtiden. Vi måste lära oss att producera på ett sätt som inte tär för mycket på jordens resurser. Det kommer att bli nödvändigt både ur konkurrenshänseende och när det handlar om långsiktig livskvalitet.

Vad betyder det biobaserade samhället för dig? 
Ett givande och tagande i samklang med naturen och naturens resurser. Det biobaserade samhället innebär inte att allt är gjort av trä eller hampa och att vi måste dra på oss
tageltröjor, utan om att det vi designar och producerar är kompatibelt med de material och energikällor som finns i naturen. Vi måste utforma våra produkter och tjänster på ett sätt som bidrar till samhällsutvecklingen i en långsiktigt hållbar cykel av skapande, förnyelse och återskapande.

TRÄ 2013 och Nödvändighetens arkitektur öppnar den 5 maj och pågår fram till och med den 8 december.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar