maj 30, 2013

Staden - en programserie i Sveriges Radio P1

I avsnitt sju i programserien om staden görs ett besök på TRÄ 2013 på Virserums Konsthall.  Lyssna här!

En kort intervju med Sadie Morgan, dRMM (GBR), talare vid Smålands Trädagar 26-27 juni medlem i juryn för Nödvändighetens Arkitektur


Vad visas i Nödvändighetens arkitektur
Projekt som lagt fokus på det mest väsentliga oavsett skala, typ eller budget. Projekten ska korrespondera med vår föränderliga sociala och ekonomiska miljö med uppfinningsrikedom och glädje, tydligt motsvara användarnas behov och accepteras av lokalsamhället. Hållbarhet beaktat genom sociala, ekonomiska och miljömässiga
frågeställningar.

Vad är Nödvändighetens arkitekturs största utmaning?
Att försäkra sig om att den uppfinningsrikedom och kunskap som visas inom Nödvändighetens arkitektur tas tillvara och blir mainstream. Det är fortfarande få
klienter och entreprenörer som väljer att dra nytta av den stora kunskap och erfarenhet som finns för innovativ användning av trä, såväl arkitektonisk som ingenjörsmässig.

Systemskiftets Arkitektur är temat för Smålands Trädagar. Vad tänker du fokusera på som en av huvudtalarna?

Sedan 1995 har dRMM utvecklat flera innovativa träkonstruktioner för olika typer av privata och offentliga projekt. Mitt föredrag handlar om trä som ett av de viktigaste konstruktionsmaterialen för 2000-talet, vilket placerar dRMM:s samtida träprojekt inom en europeisk tradition av innovativ användning av trä. Trä är ju både världens äldsta och modernaste konstruktionsmaterial.

maj 06, 2013

Nu har TRÄ 2013 och Nödvändighetens arkitektur öppnat

98 utvalda projekt visas i utställningen

En förteckning över de visade projekten finns här.

 Juryn har särskilt lyft fram ett antal byggda projekt, väl medveten om det ”genomförandeunderskott” som kännetecknar det hållbara samhällsbyggandet. Juryn skulle också gärna ha sett flera förslag som tar sig an förbättringen av bostadsområden från 1960- och 1970-talen, en mycket angelägen fråga runtom i världen. Flera projekt som visar på möjligheterna att samutnyttja resurser genom olika former av kollektivt nyttjande eller kollektivboende skulle också ha varit välkomna.

maj 01, 2013

Smålands trädagar 26-27 juni

Nu finns preliminärt program samt anmälningsblankett

Temat för Smålands trädagar är systemskiftets arkitektur. Vilka är de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar vi står inför? Hur ter sig det hållbara samhällets gestalt?

Det preliminära programmet finns här, liksom anmälningsblankett, som skickas per mail till barbro@virserumskonsthall.com.

Det går också att anmäla sig via denna länk.