maj 06, 2013

Nu har TRÄ 2013 och Nödvändighetens arkitektur öppnat

98 utvalda projekt visas i utställningen

En förteckning över de visade projekten finns här.

 Juryn har särskilt lyft fram ett antal byggda projekt, väl medveten om det ”genomförandeunderskott” som kännetecknar det hållbara samhällsbyggandet. Juryn skulle också gärna ha sett flera förslag som tar sig an förbättringen av bostadsområden från 1960- och 1970-talen, en mycket angelägen fråga runtom i världen. Flera projekt som visar på möjligheterna att samutnyttja resurser genom olika former av kollektivt nyttjande eller kollektivboende skulle också ha varit välkomna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar