juni 27, 2013

Vinnarna och hedersomnämnandena i Nödvändighetens arkitektur utsedda
Under Smålands trädagar vid middagen den 26 juni presenterade juryn sina val.Juryutlåtande

Virserums konsthall har bjudit in bidrag till en Triennal för Nödvändighetens arkitektur 2013. 225 bidrag från 35 länder har skickats in. En jury bestående av Claes Caldenby, Mohamed El-Sioufi, Sadie Morgan och Katarina Pelin har valt fyra vinnare. Vinnarna i motsvarande tävling 2010, Tyin architects, var också inbjudna att delta i juryn. De kunde inte delta i jurymötet men har lämnat sitt urval separat till juryn.

På grund av bredden i förslag och deras många gånger höga kvalitet har juryn beslutat att dela ut fyra likvärdiga priser, som representerar olika förutsättningar och kategorier. Vinnarna i 2013 års Triennal för Nödvändighetens arkitektur är:

Liyuan bibliotek av Li Xiaodong, Tsinghua universitet, Kina. För dess vackra användning av ett traditionellt, lokalt material tillsammans med moderna återanvändbara material och för dess tolkning av platsens meditativa karaktär. Det lilla biblioteket i utkanten av en by nära Beijing använder vattnet intill för enkel kylning och allmänheten bjuds in att bidra till att bygga upp boksamlingen.

Watermark/One Angel Lane av Fletcher Priest architects, Storbritannien. För dess känsliga utveckling av en tomt vid Themsen i centrala London, där man utvidgat det offentliga stadsrummet samtidigt som man byggt ett huvudkontor för Nomura. Byggnaden återanvänder delar av den befintliga byggnaden och har klassats som koldioxidneutral. Den har också en köksträdgård, inklusive bikupor, och bidrar därmed med stadsodling i stadens centrala delar. Ett starkt miljöuttryck!

En lokalt producerad skola i Pakistan av Roswag Architekten, Tyskland. För dess skickliga användning och utveckling av lokala material, klimattrög lera och snabbväxande bambu, samt framsynt träning av byggnadshantverkare och tillskapande av jobb. Denna tillbyggnad till en skola för flickor har behagligt klimat både sommar och vinter och en resilient strategi för att hantera jordbävningsrisken.

Christchurch plan för återuppbyggnad av Gehl architects, Danmark/Christchurch City Council Nya Zeeland. För dess plan för återuppbyggnaden av Christchurch på Nya Zeeland efter jordbävningen 2011. Planen behåller gatunätet men begränsar byggnadshöjderna, reducerar biltrafiken och gör staden grönare, allt baserat på ett ”socialt nätverk som förstärkts av katastrofen” och ett omsorgsfullt program för att engagera lokalsamhället för stärkandet både av staden och dess sociala nätverk.

Utöver dessa fyra vinnare vill juryn lyfta fram följande förslag för deras intressanta idéer för ett hållbart samhällsbyggande:

För deras bidrag till förbättrande av slumområden i utvecklingsländer:

The Big Necessity av Anna Sundman, Sverige. För dess prototyp för en ekotoalett byggd på Fiji. Den löser flera utmaningar och förenar lokala seder och bruk och material med modern teknik.

Modell för slumområdesförbättring i Kibera, Kenya av Kounkuey Design Initiative, USA. För dess nätverk av små ingrepp som utvecklar det offentliga rummet genom en process med deltagande design.

Solkiosker i Etiopien och Kenya av GRAFT Gesellschaft von Architekten, Tyskland. För dess infrastrukturplanering nerifrån och upp, som ger tillgång till mobiltelefoni och elektricitet i icke elektrifierade områden.

För deras exempel på teknikutveckling:

Innovativt träbyggande på landsbygden i Wales av Rob Thomas, Welsh school of architecture. För dess utveckling av ett nytt byggsystem för trähus som använder snabbväxande, sekunda virke från Sitkagran.

Artis huvudkontor i Berlin av Roswag Architekten, Tyskland. För dess konsekventa användning av passiva och bästa möjliga tekniker i en småindustribyggnad med energivärden långt under gällande krav.

För deras bidrag till planeringsfrågor:

Bishan-Ang Mo Kio park i Singapore av Atelier Dreiseitl, Tyskland. För dess förvandling av en betongkanal till en attraktiv park som skapar både vattenförsörjning, översvämningsskydd och ett välbehövligt rekreationsområde i en tätbebyggd stad.

Växjö översiktsplan, Växjö kommun, Sverige. För dess omsorgsfulla användning av en offentlig diskussion av ett hållbart samhällsbyggande i en medelstor stad och för dess kreativa och konsekventa tillämpning av byggande i ett lokalt material, trä.

Juryn har särskilt lyft fram ett antal byggda projekt, väl medveten om det ”genomförandeunderskott” som kännetecknar det hållbara samhällsbyggandet. Juryn skulle också gärna ha sett flera förslag som tar sig an förbättringen av bostadsområden från 1960- och 1970-talen, en mycket angelägen fråga runtom i världen. Flera projekt som visar på möjligheterna att samutnyttja resurser genom olika former av kollektivt nyttjande eller kollektivboende skulle också ha varit välkomna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar